a Ahmet Ercan Yazıları
(Articles Of Ahmet Ercan)
a Yuruklar (Maps)
a Betikler-Yazgalar
(Published Books)
a Bilimsel Yayınlarımın Dökümü(Scientifics)
a Sevilgen Yayınlarımın Dökümü(Populars)
a Sorularınızı Bırakın (Questions)
a Yapınızı Baktırmak İstermisiniz (Application Form )
a BİLİMTEY- Yer-Yapı Araştırma Kuruluşu
a BİR YERİN DEPREM ÇEKİNCESİ NASIL BULUNUR ?
a DONGU(BETON) DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ
a EV İÇİ DURUMUNA GÖRE SAYISAL DEPREM ETKİSİ
a EVDEKİ ANDIĞA (Hayvana) BAKARAK DEPREMİ BİLEBİLİRSİNİZ
a İÇİMLİK SU NASIL OLMALI
a İNSAN DAVRANIŞLARINDAN DEPREMİ BİLEBİLME
a Dirik Sunular
a Çalışma Konularım (Works Of Interest)
a Bitirilmiş İşler (Completed Projects)
a Aygıtlar (Equipments)

[Çalışmaların Tümü]
[List Of My Works]
Ahmet Ercan Yuvacağında Ara'da Ara 
a

İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK KİMİ İSTERSİNİZ?
PROF.DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN-HEPAR
MUSTAFA SARIGÜL-CHP
KADİR TOPBAŞ-AKP
DİĞER
Oy ver!


 
a
a
    URANYUM, NÜKLEER SANTRAL, NÜKLEER BOMBA

21.12.2007   Çekirdek güresi sağlayan ortaylarda yakıt olarak yaklaşık 1 ton çekirdeksel yakıt kullanılır. Bu yakıtın %1’i U235, %99’u da U238 den oluşur. Asıl kırılmayı sağlayan, başlatan U235’tir. Parçalanma, kırılma sürecinde U238 izotopundan Plütonyum 239 türer. Plütonyum çekirdek savutu(nükleer silah) yapımında kullanılır. Yakıt için kullanılan ürünün tecimsel adı “sarı pasta” dır. Sarı pastanın içinde U3O8 uranyum oksit vardır. Güre üretimi için de kullanılan budur. Bu sarı pasta stratejik bir ürün olmayıp, dışarıda satılır. Satış ederi çok pahalıda değildir. Yaklaşık olarak 1 kg’ının fiyatı 200 dolar dolayındadır. Çekirdek güresi(nükleer enerji) üretiminin (nükleer reaktörler ve piller, atom bombalan) temel girdisi olan uranyum ile sarı pasta, A.B.D.'de, Kanada ile Güney Afrika'da boldur. Bazı ortayları(santraları) beslemek için uranyumu "arındırarak yoğunlaştırmak" gerekir; bu amaçla izotop ayırımına başvurarak madenin bileşimindeki en ışınır izotopların yüzde olarak oranı arttırılır.

URANYUM, NÜKLEER SANTRAL, NÜKLEER BOMBA

 

Prof. Dr. Övgün Ahmet ERCAN, Jeofizik Yüksek Mühendisi

www.ahmetercan.net, ahmetercan@ahmetercan.net

 

 

Uranyum, 1800°C'a doğru eriyen, gümüş beyazlığında bir madendir. 1789'da Alman kimyacısı Martin Klaproth (1743-1817), pekblend denilen bir maden damarı içinde oksit biçiminde (uran) bulunan uranyumun varlığını buldu. Uranyumun, çoğu sarı ya da yeşil renkte pek çok oksidi ile tuzu vardır. Fransız kimyacısı Henri Becquerel (1852-1908) uranyumu inceleyerek 1896 yılında ışınırlık(radyoaktiflik) olayını ortaya çıkardı. Ondan iki yıl sonra '''radyumu bulan Marie Curie bu olaya ışınırlık adını verdi.

Çekirdek Kırılması. Atom ya da Türkçesi ile tozmuk; bir özmüğün(mineralin) bölünmez en küçük parçasıdır. Yakıt için doğal uranyum, üç izotop'un, diğer bir deyimle atomlarının kütlesi ile ışınırlık düzeyleri bakımından aralarında bazı küçük ayrılıklar bulunan birbirine benzer üç kimyasal öğenin karışımıdır. Nötronlarla "çarpıştırılan" uranyum 235 izotopu bölünmeye uğrar. U 235 demek, içinde 235 tane proton ile nötron karışımı var demektir. İlke; U235’e dışarıdan nötron ekleyerek U238’e çıkarırken atomu bölmeye dayanır. U235 atomu dışarıdan verilen bir nötronu yutarken salınır. İşte bu salınma sürecinde atom dayanamayarak kırılır. BU kırılma ile birlikte o atomun bölünen iki parçası birbirlerini iterek büyük bir basınçla savrulur. Bu savrulmayla birlikte ortaya büyük bir ısı ile ışınım çıkar. Çıkan ışınım gamma ışınıdır.

 

Çekirdek Bombası ile Çekirdek Güre Ortayı İşlev Ayrılığı. İkisi de benzeş ilkeyle çalışır. Çekirdek bombası tüm yakıtın topluca, birden bire kırdırılmasıdır. Çekirdek güre ortaylarında ise yavaş yavaş kırılması olayıdır. Bu yavaş yavaş, azar azar kırılmayla çıkan erke denetim altına alınmış olur. Buna zincirlemeli kırma denir. İşte çekirdek güresi ortayları bu ilkeye göre çalışır, kırılma korunmalı, sızdırmaz ortamlarda sağlanır. Bu yalıtılmış, bir evin odasına eşit büyüklüğe “çekirdek güre ortayı(nükleer santral)” denir. Kırılma işlemi sonucunda ortada kalan atık plutonyum bir çekirdek bombasının ana girdisidir. Ayrıca büyük bir ışınım salar. İşte bu atığın denetimi, korunması, saklanması sorun yaratır. Bunlar yalıtık bir bölmeye konulup derin denizlerin altına atılır. Diğer bir yolda bundan çekirdek bombası üretmektir.

 

Çekirdek Ortayları. Güre üretmek için kurulan çekirdek ortaylarında, ısınan bu ortam üzerinden su geçirilir. Isınan bu su buharlaşarak basınç elde edilir. Bu basınçla türbinler döndürülerek elektrik erkesi elde edilir.

 

Çekirdek Yakıtı.  Çekirdek güresi sağlayan ortaylarda yakıt olarak yaklaşık 1 ton çekirdeksel yakıt kullanılır. Bu yakıtın %1’i U235, %99’u da U238 den oluşur. Asıl kırılmayı sağlayan, başlatan U235’tir. Parçalanma, kırılma sürecinde U238 izotopundan Plütonyum 239 türer. Plütonyum çekirdek savutu(nükleer silah) yapımında kullanılır.

 

Yakıt için kullanılan ürünün tecimsel adı “sarı pasta” dır. Sarı pastanın içinde U3O8 uranyum oksit vardır. Güre üretimi için de kullanılan budur. Bu sarı pasta stratejik bir ürün olmayıp, dışarıda satılır. Satış ederi çok pahalıda değildir. Yaklaşık olarak 1 kg’ının fiyatı 200 dolar dolayındadır.
Çekirdek güresi(nükleer enerji) üretiminin (nükleer reaktörler ve piller, atom bombalan) temel girdisi olan uranyum ile sarı pasta, A.B.D.'de, Kanada ile Güney Afrika'da boldur. Bazı ortayları(santraları) beslemek için uranyumu "arındırarak yoğunlaştırmak" gerekir; bu amaçla izotop ayırımına başvurarak madenin bileşimindeki en ışınır izotopların yüzde olarak oranı arttırılır. Tüm çekirdek güre ortaylarının yaşamı 30 yıl dolayındadır. Kırma donanımı yüksek yöntem ürünü olup 2 ile 5 milyar dolardır. Tüm yaşamı boyunca kullanılan yakıt tutarı, kurulum donanımının onda biri boyutundadır. Diğer bir deyimle yakıt çok ucuzdur, boldur, satın alınabilir. Ancak atık denetimi güçtür. Ayrıca yaşlanan güre ortayını sökme çok pahalı olup 0.5 ile 1 milyar doları bulabilir.

 

Toryum Yakıtı. Toryuma dayalı yakıtlarda U235’in yanı sıra Th-tortum238’de katılır. Th238’in U238 den hiçbir ayrılığı yoktur. Katılan toryum oranı %2-3 oranındadır. Toryum, uranyum gibi kendi kendine nötron yutarak kırılamaz. O nedenle de uranyum karması kullanılır.

 

Çekirdek Güresi ile Hidroelektrik Büvet(Baraj) Karşılaştırılması. 300 gr çekirdek pastasıyla Keban’ın üretebileceği tüm elektrik güresi elde edilir. 70 ton uranyum ile 1GW’lık elektrik üretilebilir. Yeryüzünde çalışan çekirdek güre ortaylarının gücü yaklaşık 500 tane Keban Barajı gücüne denktir.

 

Uranyum Ne Kadar?. Tüm yeryüzünde var olan uranyum 6 milyon ton dolayındadır. Türkiye’de ise yaklaşık 10 bin dolayındadır. Ancak, yeryüzünde bulunan bu işlenmemiş ışınır tözler(madenler) çok sayıda ÇGO’nun gereksinmesini karşılamaya yeterli değildir. O nedenle ÇGO’lara uzun süreli çare olarak bakılamaz. Geçiş yel(rüzgar) gibi tükenmez güre kaynakları olmalıdır.

 

Türkiye’de Çekirdek Güresi Ortaylarında Yanlışlık Nerede?. Türkiye’de ÇGO’lara kurulumu için 1975’den beri yoğun jeofizik ile jeolojik çalışmalarla yer seçimi yapılmaktadır. Bunun sonucunda, Mersin-Taşucu, Sinop ile Kırklareli-İğneada seçilmiştir. Bugün ki yönetim ile ÇGO’yu Sinop’a kuracaktır. Bu amaçla, yabancı ÇGO satıcı ülkelerin etkisiyle bir “Nükleer Yasa” çıkarılmıştır. Ancak, yap-işlet ilkesine göre yapılacak ÇGO’ların Türk bilimine katkısı olmayacaktır. Çünkü, ÇGO’ları yabancılar kuracak, onlar işletecek, çıkan elektriği Türkiye’ye pahalıya satacak, iş bitince atıkları, ölmüş ÇGO’yu burada bırakıp gidecektir. ÇGO’yu kendi kurmadıkça, çekirdek uranını(teknolojisini) geliştirme olasılığı yoktur. Bu durumda neden çevre çekincesi olan ÇGO’ları Türkiye’de kuruyoruz ki?. Bırakın Bulgaristan, Ermenistan, Rusya kursun biz de sakıncasız elektriği satın alalım. Çöp onlarda kalsın.

 

Türkiye Çekirdek Bombası(Nükleer Bomba) Yapabilir mi?. Türkiyenin yeterli sayıda çekirdek özükçüsü(nükleer fizikçisi), çekirdek sayışmanı(Nükleer Mühendisi) vardır. Ankara yönetimi düğmeye bassa 2 ile 3 yıl içinde istenen sayıda nükleer bomba yapılabilir. Ancak Türkiye çekirdek savutlardan(nükleer silahlardan) yeryüzünü arındırma anlaşmasına imza atmıştır.

 

 

KAYNAK

 

Ercan, A. 2007. Yer altı Kaynaklarımız:Toryum, Uranyum ile Kullanımı. Ulusal Kanal

            TV, 19 Aralık 2007. Konuk, Prof. Dr. Tolga Yarman, Çekirdek Sayışmanı.

 

 Bu yazıyı 1671 kişi okumuştur.

a
a
 Yorumlar
 
 
a
 
Tüm Bildirimler Tüm Güncel Yazılar
 
a
 
 Haber Arama

Aranacak kelimeyi girin   

 
 
 • DEPREM UYARISI
 • İSTANBULUN SORUN İLE ÇÖZÜMLERİ TOPLANTISINA KATILABİLİRSİNİZ
 • BUGÜN 29 ARALIK 2013 PAZAR GÜNÜ 19:00 DA SHOW TV DEDE ANTALYA DEPREMİ AÇIKLMASI YAPACAĞIM
 • BUGÜN 19.00 SHOW TV DE, YARIN A-HABER DE İSTANBUL DA BEKLENEN DEPREMİ ANLATACAĞIM.
 • GALATASARAY NEDEN BAŞARISIZ?
 • Sevgili Arkadaşlarım,
 • ANNEM 13 ARALIK 2012 ÇARŞAMBA GÜNÜ 13:00 DA YİYİLCEDEN8amansız hastalık) İZMİR EGE SAĞLIK SAYRILAR EVİNDE YARILMAYA GİRİYOR.
 • KANAL 24 DE DEPREM İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM
 • BUGÜN 8 HAZİRAN 2012 22:00 CEVİZ KABUĞU’NDA Hulkği Cevizoğlu, KARADENİZ TV de
 • DEPREM KONUSUNU TV DE ANLATACAĞIM
 •  
 • Kula Karataşcıl Yanardağ Oluşum Alanı İle Peribacaları
 • Türkler Karışsın mı?
 • İzmir-Balçova Ilıcası, Kızık Çalıştayı-2014
 • Adnan Menderes Neden Asıldı? Suçu Neydi?-2014
 • KARAMAN, ERMENEK KAZASININ NEDENİ, İŞLETMECİNİN İŞLETME TASARIMI YAPMADAN ÖNCE, AYRICA İŞLETME SIRASINDA SU JEOFİZİĞİ İLE SU JEOLOJİSİ YAPMAMASIDIR.
 • “PEK YAKINDA” FİLMİNİN İRDELEMESİ-2014
 • İBRAHİM’DEN, İNÖNܒYE ORADAN ADNAN MENDERES’E; SEN BİZİ NEREDEN NEREYE GETİRDİN?
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM TOPLANTISI İLE İRDELEMESİ- 25 EKİM 2014
 • DEMİRCİ MEHMET EFENİN ÇERKEZ ETHEMLE KUVAYİ MİLLİYEYE KARŞI ÇATIŞMASI
 • ARAPLAR İÇİN NE VERMEDİK Kİ?
 • TÜRKİYE KAPANA KISTIRILDI
 • BATININ KÜRDİSTAN OYUNUN ÇIKMAZINDA TUTUKLANMIŞ TÜRKİYE
 • NEDEN İLLE DE KOBANİ GİDERSE ÇÖZÜM SÜRECİ(KÜRTÇÜLÜK GÖRÜŞMELERİ) BİTER?
 • MUSTAFA KEMAL’İN KOMUNİZM DÜŞÜNCESİ
 • OSMANLI’NIN DİRİLİŞ KIVILCIMI-2014
 • OSMANLI’NIN ÇÖKÜŞÜ İLE MONDROS ANLAŞMASI
 • ANTALYA KÖRFEZİ DEPREMİ M=5,2
 • DOĞANBEY(Domatia)-Söke, AYDIN-2014
 • BODRUM DENİZATI, CEVAT ŞAKİR’İN YARATTIĞI PIRLANTA-2014
 • ISPARTA-KADILAR DEPREMİ 5,1

 • Tüm Hakları Saklıdır.